Yeni Üye Tanımlama
  • Şirket
  • Mali Müşavir
  • Kişi
  • Kamu Kurumu
Üyelik Sözleşmesi

İnternet ortamında SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne

1-Tarafımdan verilen bilgilerimin doğru olduğunu,

2-Bu bilgilere göre internet ortamında SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI bilgisayar sistemindeki kişisel bilgilerimi sorgulama ve diğer işlemler için SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından verilen ve tarafımca değiştirilecek olan kullanıcı kodu ve kişisel şifrenin korunması ile internet üzerinden kredi kartı ile yapacağım işlemlerde her türlü riskin tarafıma ait olduğunu

3-SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün unutulmuş, çalınmış veya kaybedilmiş olan kullanıcı kodu ve kişisel şifremden, bunların üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından ve sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu olmadığını

4-Seyhan Belediye Başkanlığı'nın Elektronik Belediyecilik uygulamalarının içerik ve kapsamında önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabileceğini,

5-Seyhan Belediye Başkanlığının Elektronik Elektronik Belediyecilik hizmetlerini kullanırken ortaya çıkabilecek cihaz arızası, iletişim kesintisi, iletişim yavaşlığı, hal yoğunluğu vb. teknik nedenlerden dolayı hizmetin yerine getirilememesi durumunda Seyhan Belediye Başkanlığının herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, bu durumlarda Seyhan Belediye Başkanlığı kayıtlarının esas alınacağını,

6-Seyhan Belediyesinin Elektronik Belediyecilik Hizmetleri Kapsamında izah ve tavsiye edilen güvenlik önlemlerini uygulamayı, güncellemeyi, uygulamak istemediği takdirde, Seyhan Belediye Başkanlığının sunduğu işlemlerin niteliğinde ve niceliğinde kısıtlamalara gidebileceği,

7-Yukarıdaki arz ve izah edilen neden ve gerekçeler ile Seyhan Belediye Başkanlığına herhangi bir cezai, idari, yasal ve hukuki sorumluluk yükletilemeyeceğini, bu konularda hangi nam altında olursa olsun Seyhan Belediye Başkanlığına karşı hiç bir talep ve iddiada bulunulamayacağını ve Seyhan Belediye Başkanlığının söz konusu işlemlerden doğacak zararlardan herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını
kabul ediyorum.


Okudum, Kabul Ediyorum.